Yazılım Üretkenliği Raporu 2012

Share

agileturkey

Agile Turkey, Türkiye’de yazılım geliştirme süreç ve teknikleri konusundaki güncel durumu belirlemek ve sektördeki yeni trendlerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiği araştırma çalışmasını sonuçlandırdı.

Yazılım Üretkenliği Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

Agile Turkey Hakkında
Çevik Yazılım Geliştirme Derneği, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak, etkinliği tüm dünyada kanıtlanmış olan çevik yazılım geliştirme yaklaşımlarının ülkemizde de kullanımının yaygınlaştırılarak ülkemiz bilişim sektörünün uluslararası standartlara ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.