İş Süreçlerini İyileştirmek – Harvard Business School Press

Share

İş süreçleri, şirketlerin başarısında ki önemli aktörlerden biridir. Özellikle şirketler büyüme trendine girip kurumsallaşmaya başlayan şirketler öncesinde rahatlıkla takip ettikleri işleri çalışan sayısı arttıkça artık takip edemez duruma gelirler. Hangi işin ne durumda olduğu, nasıl yapıldığı, stokta ne olup bittiği gibi bir çok bilgi manuel veya gözle takip edilemez olur. İşte bu noktada herkesin ortak bir disiplin, bir politika içinde hareket etmesi ihtiyacı doğar. Şirketler büyümeye devam ettikçe süreçler bir beden küçük gelmeye, hantallaşmaya, yeterli olmamaya başlar. İşte bu noktada süreç bilinci olan şirketler süreçleri iyileştirmenin vaktinin geldiğini bilir, gereksiz yere bu sorunu teknolojiye veya insanlara yüklemeden, en az eforla en fazla faydayı sağlarlar.

Bu kitapta süreç iyileştirmenin ana unsurları anlatılmaktadır. Bir süreç iyileştirme çabasının adımları olan; projeyi planlamak, mevcut bir süreci analiz etmek, süreci yeniden tasarlamak, yeni tasarlanmış süreci hayata geçirmek ve yeni süreci denetleyip sürekli iyileştirmek için tavsiye ve stratejiler yer almakta.

Kitap, kendi ön sözünde de belirttiği gibi süreç mantığını ve süreç iyileştirme esaslarını anlatıyor ve 100 sayfada konuyu çok başarılı şekilde derleyip toparlanmış. Kitap her hangi bir popüler iyileştirme metodolojisini anlatmasa da temelde PUKÖ döngüsü üzerine yazılmış.

Kitabı, süreç iyileştirme dalında ilerleyen başlangıç ve orta seviye kariyer sahibi çalışanlar için değerli bir eser. Ayrıca ana işi iyileştirme olmayan ancak iyileştirme faaliyetlerine katılan her düzeyde çalışan için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum.

Harvard Business School çıkışlı bir eser olan bu kitapçığın çevirisi nispeten zayıf. Kitabın bazı yerlerinde geçen ifadeler, süreç uzmanlarının günlük dilde kullandığı Türkçe ifadeler ile uyuşmuyor. Ancak bu kitabın okunabilirliğine hiç etki etmiyor. Sonuçta neden bahsedildiği gayet iyi anlaşılıyor.

Yazar Dr. Mark McDonald, iş süreçlerini tasarlama ve iş mimarlığı konularında önde gelen bir araştırmacı ve uygulayıcıdır. Şu an Gartner yönetici programlarında araştırma başkanı olan Mark daha önce Accenture da partnerdi ve firmanın süreç mükemmelleştirme merkezinin yönetiminden sorumluydu.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.