Sun Tzu’nun Savaş Sanatı

Share
45Sun Tzu’nun Savaş Sanatını kullanarak İşletme Yönetimi Stratejilerinin Oluşturulması

Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce Çinli düşünür Sun Tzu tarafından kaleme alınan Savaş Sanatı adlı eser, geçmişte olduğu gibi bugünde askeri komutanların, stratejlerin ve devlet liderlerinin başvurduğu temel bir eser olmasının yanısıra farklı meslek gruplarında bir çok insanın pazarlamadan, yönetime, ekonomiden, ticarete özellikle günümüz iş dünyası ile ilgili konularda okuduğu vazgeçilmez bir kitap haline geldi. Öyleki bir çok üniversitede öğrencilere okutulduğu gibi aynı zamanda çalışanlara yönelik değişik eğitimlerde başlıca kaynak olarak gösterilmekte. Savaş Sanatını bu kadar özel ve popüler yapan sebep ise, kitapta yer alan savaş stratejilerinin aslında hayatın her alanında geçerli olan bir takım kuralları içermesi, bunların basit ve uygulanabilir olmasının yanında hangi alanda olursa olsun doğru uygulandığında kişileri başarıya götürebilmesi.


Tarihteki bilinen en eski savaş stratejisi kitabının yazarı olan Sun Tzu, M.Ö. 500 dolaylarında Çin de yaşadığı rivayet edilir. Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı eserini, Wu Krallığına generallik yaptığı ve de Çin uygarlığının en karışık zamanı olan “Savaşan Devletler Döneminde” ( M.Ö. 403-221), kazandığı zaferler ve edindiği deneyimler sonrasında kaleme aldığı söylenmektedir. Sun Tzu’nun Savaş Sanatı’ nın 13 bölümünün önemli temaları işletme stratejilerine uyarlanmıştır. Bu çalışma işletmenin rekabet durumu göz önüne alınarak ilave bir çalışmayı gerektirmiştir. Krause’ nin Yöneticiler İçin Sun Tzu Savaş Sanatı ‘nda kullanılan başlıklara göre 13 Sun Tzu işletme stratejisi sunulmuştur:

(1) Planlama
(2) Kaynaklar ve rekabet stratejisi
(3) Rekabet stratejisi ve bilgelik
(4) Konumlanma,hedefler,güçlü ve zayıf yönlerin tahmin edilmesi
(5) Fırsat,zamanlama ve yönetim yapısı
(6) Pazar durumu ve iklimin kontrolü
(7) Çatışmayla mücadele edilmesi
(8) Esneklik ve uyum sağlama
(9) Gözlem ve manevra
(10) Rekabet durumunun çeşitleri ve hataların nedenleri
(11) Rekabet Koşulları ve taarruz stratejileri
(12) Saygıyı ortadan kaldırmak
(13) Akılın birleştirilmesi (Akıl ve bilgi)

Sun Tzu’ nun önemli temaları Luo’ nun çalışmasında şu şekilde sunulmuştur:

Düşmanlar: Günümüz rakip markaları
Savaş alanı: Acımasız rekabet pazarı
Silahlar, araç gereçler, tüm lojistik etkinlikler: Günümüzün tanıtım araçları ya da iletişim kanalları
Savaş harcamalar: Markalara “değer” katmak için yapılan çalışmalar
İz sürücüleri: Günümüzün marka stratejistleri
Hükümdarlar: Marka yaratıcıları

Strateji 1: Stratejilerin Planlanması, Tahmin ve Liderlik

1.1 Savaş nedir? Durumu özetleyen en önemli olay olarak açıklanabilir.
1.2 Düşmanın ve kendi durumumuzun analiz edilmesi ve karşılaştırılması
1.3 Askeri harekatlar hile gerektirir.
1.4 Komutan, planları ve hazırlıkları dikkatli yaparsa zafer kazanır.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre, “Stratejilerin planlanması, Tahmin ve Liderlik” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

1.1 Mevcut durumun anlaşılması , faaliyetlerin planlanması
1.2 Mevcut durumun, rakiplerle kıyaslanması (olumlu ve olumsuz yönleriyle)
1.3 İşletme yönetimi taktikler ve stratejik planlamayla yakından ilişkilidir.
1.4 Doğru bilgi işletme başarısına katkıda bulunur.

art_of_war_chess

Strateji 2: Kaynaklar ve rekabet faaliyetleri

2.1 Yeterli paraya sahip olmanız gerekir.
2.2 Kazanır halde olsan bile savaşırken işi uzatırsan gücün körelir, keskinliğin aşınır; bir kaleyi kuşatırsan kuvvetin azalır. Ordunu uzun süre sahrada tutarsan , araç gerecin yetmez olur.
2.3 Becerikli komutanlar iki kere asker celbetmez.
2.4 Akıllı bir komutan düşmanın besinini elinden alır.
2.5 Birçok kez düşmanı yenilgiye uğratırsan güçlü duruma gelirsin.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre, “Kaynaklar ve Rekabet Stratejisi” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

2.1 Bir işe girmeden önce harcamaları gerçekçi olarak tahmin etmek.
2.2 Hızlı karar vermek.
2.3 Organizasyonel yapı açık ve etkili olmalıdır.
2.4 Yeni öneriler için merkez ofise sorumluluk ekleme.

Strateji 3: Rekabet stratejisi ve bilgelik

3.1 Orduları savaşmadan çaresiz bırakanlar en iyisidir.
3.2 Askeri harekatlar için en iyi politika zaferin stratejiyle kazanılmasıdır.
3.3 Tam bir zafer için tüm zorluklara karşı koymak gerek- ordunu bir yerde tutma ki kazancın      tamam olsun- stratejik kuşatmanın yasası budur.
3.4 Sayıca az olan inat ederse, sayıca fazla olanın esiri olur.
3.5 Komutanlar ulusun yardımcılarıdır.
3.6 Başkasını ve kendini bilirsen sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “Rekabet stratejisi ve bilgelik” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

3.1 Ekstra maliyetler olmadan bir işi başarmak gerekir.
3.2 Stratejiyi anlamak kazanmaya yardımcı olur.
3.3 Başarı amaçsa , agresif taktikler yerine aklı ve en iyi stratejiyi kullanmak gerekir.
3.4 Mevcut durumu anlamak ve harekete geçmek.
3.5 Kararlar şirkette uygun bir seviyede verilmelidir.
3.6 Kazanmak için kendini ve rakiplerini iyi tanımalısın.

Strateji 4: Konumlanma, hedeflerin, güçlü ve zayıf yönlerin tahmini

4.1 Zafer öngürelebilir, fakat kazanılacağı kesin değildir.
4.2 Usta savaşçılar önce kendilerini sağlamlaştırır, sonra düşmanın açığını gözlerlerdi.
4.3 Savaşın beş kuralı vardır:Ölçme,değerlendirme,hesaplama,kıyaslama ve zafer.Mevzi ölçmeyi ,ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferdir.
4.4 Zafer kazanacaklarından emin olanlar yenilmeye mahkumdur.
4.5 Bir komutan savaşın prensiplerini her zaman iyi anlar, doğru politikalar izlerse zafer ellerindedir.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “konumlanma, hedeflerin, güçlü ve zayıf yönlerin tahmini” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

4.1 Rekabete girmeden önce kendini iyi değerlendir.
4.2 Hedefe yönlen.
4.3 Durumun ve işin devamlı değişebileceğinin farkında olmak, ve mevcut durumdan hiçbir zaman memnun olmak.
4.4 Planlama yapılırken işin kontrol edilmesine imkan tanımak.
4.5 İşin prensiplerini anlamak ve doğru politikaların benimsenmesine yardımcı olmak.

sun-tzuStrateji 5: Fırsat,zamanlama ve yönetim yapısı

5.1 Büyük sayıdaki bir topluluğu az sayıdaki gibi idare etmenin yolu aynıdır, organizasyonun bir sorunudur.
5.2 Düşmanlarını ustalıkla hareket ettirenler düşmanı istedikleri şekle sokup, almak istediklerini ona verirler. Onların kazanma hırsından yararlanıp pusu kurarlar.
5.3 Askerlik teşkilatı özel ve normal taktiklerin uygulanmasından fazla bir şey değildir, fakat bunların varyasyonları ve kombinizasyonları ile sonsuz sayıda manevraya ulaşılabilir.
5.4 Başarılı bir komutan, üstün pozisyonunu kullanabilir, süratli hareket edebilir. Ve şiddetli hücum edebilir.
5.5 Düşmanlarını ustalıkla hareket ettirenler düşmanı istedikleri şekle sokup, almak istediklerini ona verirler. Onların kazanma hırsından yararlanıp, pusu kurarlar.
5.6 Bir komutan doğru insanları seçebilir.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “konumlanma, hedeflerin, güçlü ve zayıf yönlerin tahmini” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

5.1 İyi bir organizasyon, işin sorumluluklarını açık bir şekilde açık bir şekilde tanımlamaktır.
5.2 İşletme taktikleri, esnek yönetim politikasını gerektirir.
5.3 Özel ve genel taktiklerin uygulanması sonsuz işletme yaklaşımları sunabilir.
5.4 Yeni iş fırsatlarını keşfetmek hızlı hareket etmeyi gerektirir.
5.5 Bazı avantajlar önermek, ve strateji ile hile yapmak.
5.6 Doğru işe doğru insanı yerleştirmek.

Strateji 6: Pazar durumlarının kontrolü, ve iklim

6.1 Savaş alanına düşmanından önce gel, tahmin etmedikleri bir yere konumlan.
6.2 Tamamıyla ele geçirmek istiyorsan savunmasız bir yere saldır. Tamamıyla savunmak istiyorsan saldırı olmayan yeri tut.
6.3 Saldırıda başarılı olanların düşmanların nereyi savunacaklarını, savunmada başarılı olanların düşmanların da nereye saldıracaklarını bilmezler.
6.4 Sen saflarını belli etmezken başkalarını saflaşmaya zorladığında sen birlik içindeyken düşmanın parçalanır.
6.5 Nerede yeterli, nerede yetersiz olduklarını anlamak için onları dene.
6.6 Eğer savaşın yerini ve zamanını bilirsen, savaşa bin fersah uzaktan katılabilirsin.
6.7 Düşmanlar çok sayıda olsalar bile savaşmamaları sağlanabilir.
6.8 Askeri bir kuvvetin sürekli bir biçimleri yoktur. Tıpkı sürekli bir biçimlenişten yoksun olan su gibi. Düşmana göre değişip uyarlanarak zafere ulaşma yeteneğine deha denir.
6.9 Ordunun saflaşması suya benzer. Suyun şekli, yüksekten kaçıp alçağa sığınır, ordunun saflaşması ise doludan kaçıp başa saldırmaktır; su toprağın şekline göre akar, bir ordunun zaferi ise düşmanın elinde yatar.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “Pazar durumunun kontrolü, iklim” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

6.1 Yarışta önde olmak için yenilikleri takip et.
6.2 Kendini kuvvetlendirirken, rakiplerin zayıf noktalarından faydalanmak.
6.3 Rakiplerin zayıf noktalarından faydalanmak, ve doğru zamanda kayıpları azaltmak adına pazardan çekilmesini bilmek.
6.4 Sizi tanımalarına imkan vermeden , rakiplerinizi iyi tanıyın.
6.5 Bir işletme değişik alanlara girme becerisi gösteriyorsa, bu şirket meydan okuyan bir işletmedir. Güçlü olduğunuz yönleri anlamak için çaba gösterin.
6.6 Başarı için pazarı iyi bilin.
6.7 Rekabet ne kadar çetin olursa olsun, Pazar beklentilerini iyi anlarsak başarılı olabiliriz.
6.8 Değişen Pazar koşullarına göre değişin.
6.9 İş taktikleri hiçbir zaman aynı kalmaz.

Strateji 7: Çatışma yönetimi ve yüzleşmeden kaçınmak

7.1 Askerlik süreci boyunca uygun pozisyon için düşmanla savaşmaktan dahazor bir şey yoktur.
7.2 Uygun bir pozisyon için savaşmak, sadece bir dezavantaj değil aynı zamanda tehlikedir.
7.3 Düşmanın planlarını bilmiyorsan, birbirinden haberdar ittifaklar oluşturamazsın.
7.4 Yoldan çıkma taktiklerini ilkönce kim daha iyi öğrenirse zafer onundur.
7.5 Ziller, davullar,bayraklar ve sancaklar insanların kulaklarını ve gözlerini bir noktaya toplamak ve birleştirmek için kullanılır.
7.6 Kafası karışmış düşmanla savaşmak için yüksek disiplinli bir orduya sahip olmak gerekir.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “çatışma yönetimi ve yüzleşmeden kaçınmak” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

7.1 Yüz yüze gelindiğinde rekabet en zor olanıdır.
7.2 İyi bir pozisyon için rekabet etmek sadece dezavantaj değildir, ayrıca tehlikelidir. Yetersiz bir hazırlık, işin ve Pazar payının kaybedilmesine yol açabilir.
7.3 Potansiyel ortağınızı iyi tanıyın.
7.4 Kısa dönemli sapmalar için esnekliği sürdürürken vizyonunuzdan vazgeçmeyin.
7.5 Çalışanlarınızı ortak bir amaç için, iyi iletişimle motive edin.
7.6 Organizasyonunuzu güçlendirin, ve işletme stratejilerini planlayın.

competing_art-of-war_4e5s_6x4

Strateji 8: Esneklik ve adaptasyon

8.1 Askeri harekatın kuralı, yüksek tepeye karşı durmamak ve o tepeye sırt vermiş olanlara saldırmamaktır.
8.2 Bir komutan taktiksel değişiklikleri anlayabilmelidir.
8.3 Bir komutan hem uygun hem de uygun olmayan durumları düşünebilmelidir.
8.4 Komutanlar için tehlikeli olan beş özellik vardır; ölmeye hazır olanlar öldürülebilirler; yaşamaya niyeti olanlar esir düşülebilir;çabuk sinirlenenler gücendirilebilir, bağnaz olanlar aşağılanabilir, insanları sevenler tedirgin edilebilirler.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “esneklik ve adaptasyon” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

8.1 Eğer zayıfsan, savaşa girme.
8.2 Pazar koşulları iyi anlaşılmalıdır.
8.3 Bir işte uygun olan ve olmayan faktörler düşünülmelidir.
8.4 Yönetimin zayıflıkları iyi anlaşılmalıdır.

Strateji 9: Gözlem ve manevra

9.1 Ne zaman düşmanlarını gözlemek için ordunu bir yerde konaklatsan dağları arkana al ve vadi kenarında ol. Araya su girdiği zaman daima sudan uzak dur.
9.2 Tuzlalardan ilerle, hemen git, oyalanma.
9.3 Genellikle ordular yüksek yerleri sever, alçak yerleri sevmezler, ışığa değer verir, karanlıktan hoşlanmazlar.
9.4 Nehrin kaynağı yağmur alıp köpükler akıntıyla aşağıya geldiğinde, eğer karşıya geçmek istersen su durgunlaşana kadar bekle.
9.5 Bir ordu ilerlerken yolu üstünde ırmakları, göletleri, üzeri kamışlarla kaplı çukurları olan dağlık bir bölge ya da sık otlar ve ağaçlarla örtülü vahşi ormanlar varsa bunları dikkatle ve adam akıllı araştırmak gerekir.
9.6 Eğer kuşlar birden ortaya çıkarlarsa orada pusuya yatanlar vardır.
9.7 Antlaşmadan söz etmeksizin barış istemeye gelenler komplo kuruyor demektir.
9.9 Eğer düşman ordusunda bir kargaşa varsa, komutan otoritesini kaybetmiş demektir.
9.10 Talimatlar istikrarlı bir biçimde yerine getirildiğinde liderle grup arasında ortak bir hoşnutluk vardır.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “gözlem ve manevra” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

9.1 Zorlu Pazar koşulları süresince en iyi yaklaşımı uygula ve zorlu durumlardan uzak kal.
9.2 Tehlikeli bir durumdan hemen uzaklaş.
9.3 Rakiplerinin durumunu gözle ve buna göre strateji planla.
9.4 Pazarda yarışa girmeden önce durumun netleşmesini bekle.
9.5 Pazarın durumunu tamamen anlamadan potansiyel problemlerle uğraşma.
9.6 Potansiyel problemleri anlamak için Pazar göstergelerini izle.
9.7 Eğer rakibiniz uyarı yapmadan bir antlaşma sunuyorsa, stratejik pozisyonunuzu bildiğini gösterir.
9.8 Rakibiniz Pazar potansiyelini açığa çıkaramıyorsa,ekstra kaynağı olmadığını gösterir.
9.9 Rakibinizin morali düşükse, liderlerinin zayıf olduğunu gösterir. Üst yönetimin prestiji ve otoritesi önemlidir.
9.10 Herkes sorumluluğunu yerine getiriyorsa, yönetim ve çalışanlar arasında ortak bir hoşnutluk vardır.

Strateji 10: Rekabet koşulları ve hataların nedenleri

10.1 Eğer düşmanın hazırlıksızsa, onları yenebilirsin.
10.2 Dar arazide, önce oraya sen varırsan düşmanını beklemek için araziyi doldurmalısın.
10.3 Altı yol yenilmeye gider. Bunu anlamak komutanların asıl sorumluluklarıdır, bunları iyice incelemek gerekir.
10.4 arazinin yapısı orduya yardım eder;zaferi tayin etmek için düşmanların gücünü ölçmek, tehlikeleri ve mesafeleri kestirmek, askeri liderler için gerekli bir davranıştır. Bunları bilenler savaşı kazanır, bilmeyenler ise kaybeder.
10.5 İyi bir komutan kişisel üne ve kazanca bakmadan taarruza geçer, ve kaytarmayan bir sorumlulukla geri çekilir.
10.6 Bebeklere baktığın gibi askerlerine de bak, seninle en derin vadilere bile istekle gideceklerdir; onlara sevdiğin çocukların gibi bak, senin için seve seve öleceklerdir.
10.7 Savaş yasalarını bilenler harekete geçtikleri zaman yoldan çıkmaz, kalkıştıkları zaman tükenmezler.Nitekim kendini ve karşındakileri tanıdığında zafer tehlikede değildir; gökyüzünü ve yeryüzünü bildiğin zaman zafer mutlaktır.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre, “rekabet koşulları ve hataların nedenleri” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

10.1 Rakibin hazır değilse avantaj sağlarsın.
10.2 Rakiplerin küçük bir odaya sahipken harekete geç.
10.3 Yönetim, işletmeyi başarısızlığa götürecek zayıflıkların farkında olmalı.
10.4 Pazar koşulları, karar vermeye yardımcı olur.
10.5 İyi bir yönetici, kişisel ün ve kazancına bakmaksızın işletme avantajına öncelik verirler ve kaytarmayan bir sorumlulukla hataları kabul eder.
10.6 Çalışanlarınızı aileniz gibi görün ve vizyonunuzu onlarla paylaşın.
10.7 Yetenekli bir yönetici yönünü ve amacını kaybetmeden, kaynakları iyi tahsis eder.

savaay-sanata-269x300

11: Rekabet koşulları ve taarruz,ittifak ve vizyon stratejisi

11.1 Askeri harekatlar kuralına göre dokuz çeşit zemin vardır.
11.2 Düşman tarafından üç yandan çevrili olan ve ilk sahip olan orada yaşayan insana yaşama imkanı tanıyan araziye kesişen zemin denir.
11.3 Uyuşmazlık zemininde savaşma, hafif zeminde durma, seferli yolu kesme, kesişme zemininde seyretme,ağır zeminde yağmala, kötü zeminde yol al, kuşatmalı zeminde plan yap, ölüm zemininde savaş.
11.4 İyi bir komutan avantajlı oldukları zaman harekete geçer, olmadığı zaman duraklar.
11.5 Bir askeri gücün ana şartı hızlı olmak, başkalarının ataletinden yararlanmak, ummadıkları yönlerden gitmek ve korumadıkları yerlere saldırmaktır.
11.6 Ordunu besle ve moralli olmalarını sağla.
11.7 Savaşmaktan başka şansları yoksa, size daha yakın olacaklar, bilinçli olarak sizin talimatlarınıza uyacaklardır.
11.8 Başarılı bir harekat, başına vurulduğunda kuyruğu ile, kuyruğuna vurulduğunda başı ile, orta kısmına vurulduğunda,hem başı hem kuyruğu ile hareket eden hızlı bir yılan gibi olmalıdır.
11.9 Cesareti eşit şekilde yaymak ve onu bir kılmak örgütlenmenin Taosu’ dur. Hem sert hem de yumuşaklıkla baş etmek arazi şekline bağlıdır.
11.10 Komutanın görevi sakin ve gizli, adil ve düzenlidir.
11.11 Komutan geri çekilmek zorunda kaldıklarında, bunun nedenini orduya anlatabilmelidir.
11.12 Düşman tarafında savaşmak için, birlikleri düşman bölgesine daha da yaklaştır ki, savaşmak için ruhlarını motive etsinler.
11.13 Askerlerini birleştir.
11.14 Karşıtlarının planlarını bilmeyen ittifak da hazırlayamaz.
11.15 Yenilmez bir ordu, müttefik aramaya ihtiyaç duymaz.
11.16 Tüm silahlı kuvvetleri tek bir kişiyi istihdam ediyormuş gibi istihdam et.
11.17 İlk başta bir genç kız gibi olursun ve düşman sana kapısını açar; daha sonra başı boş bir tavşan gibi olursun ve seni dışarı atamazlar.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “rekabet koşulları ve hataların nedenleri” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

11.1 Rekabet koşulları, idare edilen işin yönüne göre farklılık gösterebilir.
11.2 Pazar ittifaklarıyla, daha güçlü olarak pazarı kontrol edebiliriz.
11.3 Eğer kaynaklarını iyi bilmiyorsan rekabete girme.
11.4 İyi bir yönetici avantajlı olduğu zaman harekete geçer değilse durur.
11.5 İş koşullarının farkında olmak ve yeni yaklaşımları hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, rakiplerin zayıflıklarından faydalanılması
11.6 Çalışanlarınıza ilgi gösterin.
11.7 İşinizde yardımlaşmayı sağlayın.
11.8 Başarılı bir işletmede tüm kaynaklar birlikte çalışılarak kullanılır.
11.9 Şirketin vizyona ulaşma çabası iyi yönetime bağlıdır.
11.10 Şirketin lideri sakin ve gizli, adil ve düzenli olmalıdır.
11.11 Şirketin lideri işgücünü tahattünü açıklamalı, ve tüm yaptıklarında buna sadık kalmalıdır.
11.12 İşte başarıya, olumlu yönde motive edilmiş işgücü katkıda bulunur.
11.13 İşgücünüzü şirketin vizyonuna göre ayarlayın.
11.14 Bir şirket potansiyel ortaklarının niyetlerini anlamazsa onlarla ittifak yapamaz.
11.15 Bir şirket güçlüyse, ittifak araması da gerekmez.
11.16 Tüm çalışanlarınızı birlik olmaya çağırın.
11.17 Güçlü gözükmeyin, fakat ne zaman fırsatlar karşınıza çıkarsa bunları da değerlendirin.

Strateji 12: Ortadan kaldırma ve karar

12.1 Bazen yangın çıkarmak için uygun zamanlar olur.
12.2 Rüzgar yönünde yağmur başlatıldığında rüzgar altında durur.
12.3 Ordular beş çeşit yangın saldırısının olduğunu bilmelidirler, ve bunlara bilimsel olarak bağlı kalmalıdırlar.
12.4 Savaşı kazanmak ve ganimetleri elde etmek için, geçmiş deneyimlerimize göre felaket getiren bir yenilgiyi önlemek gerekir, bu nedenle ordu önemsiz seferber edilmemelidir.
12.5 Yıkılmış bir ulus var edilemez ve ölüler yaşama döndürülemez.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “rekabet koşulları ve hataların nedenleri” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

12.1 Başarının anahtarı iyi fırsatları yakalayabilmektir.
12.2 Her zaman rakiplerinizin önünde yer alın.
12.3 Esnek olun ve değişen koşullarla göre hareket edin.
12.4 Geçmiş başarılarınıza göre yapılanın. Hiçbir zaman geçmiş zamanda kalmayın, sürekli olarak yenilenin.
12.5 Çok basit bir hata tüm işletmeyi harap edebilir; kararlarınızı dikkatli alın, çünkü bazı şeylerin telafisi olmayabilir.

Strateji 13: Akıl ve bilgi

13.1 Bir general düşmanın durumunu yok sayarsa; kaynaklarını iyi kullanamayabilir ve insanlıktan yoksun olabilir.Casus kullanabilir.
13.2 İstihbarat, hayaletler ya da ruhlar aracılığıyla, kıyaslama ya da hesaplama yollarıyla elde edilemez. Ancak düşmanın durumundan haberdar olan insanlar aracılığıyla elde edilebilir.
13.3 Beş çeşit casusun tümü de görevde olduğunda hiç kimse onların yolunu yordamını bilmez. Buna örgütlenme dehası denir ve önderler için çok değerlidir.
13.4 Casusluğun imkansız olduğu hiçbir yer yoktur.
13.5 Casusları, isimleri detaylı bir şekilde araştırmaları için eğitmelisin.
13.6 Seni gözlemek için gelmiş olan düşman casuslarını bulmalı, rüşvet vermeli ve seninle kalmaları için kandırmalısın.
13.7 Casusluk yolunda çok zeki kişileri kullanabilen akıllı bir idareci ya da komutan mutlak zaferden emin olabilir.

Sun Tzu’ nun Savaş Sanatına göre “rekabet koşulları ve hataların nedenleri” işletme stratejilerinin uyarlanmış hali aşağıdaki gibidir:

13.1 Rakiplerini umursamayanlar kaynaklarını etkili kullanamayabilirler.
13.2 Sıra dışı başarılara ulaşmak, Pazar durumunu net bir şekilde anlayan insanların iyi yönetilmesiyle olur.
13.3 Pazardan elde edilen bilgilerin kullanılmasıyla, niyetinizi saklamanıza ve daha akıllı kararlar vermenize yardımcı olur.
13.4 Bilgilerin toplanması her zaman mümkündür.
13.5 Pazarın detaylı bilgisi önemlidir.
13.6 Yetenekli insanların şirketinizde çalışmaları için çabalayın.
13.7 Şirketinizdeki yetenekli insanların başarıları şirketinizi de başarıya götürecektir.

Bunlara da bakınız :

Sun Tzu
Art of War
Roma Ordusunun Askeri Stratejisi
Askeri Strateji
Çanakkale Savaşı
Stalingrad Savaşı II. Dünya Savaşı

Dikkat: Bu yazı alıntıların derlemesidir.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.