Statejik Proje Yönetimi Eğitimi

Share

processpark

Eğitimin Tanımı:

Büyük ve kompleks projelerde; gecikmelerden, düzensizlikten ve tekrar tekrar aynı şeyi yapmaktan kaçınmak adına proje yöneticileri güçlü liderlik, iletişim ve problem çözme becerilerine ihtiyaç duyarlar. Katılımcılar, gerçek iş hayatının simüle edildiği 3 günlük yoğun eğitim ile proje başarılarını iyileştirecek ve deneyim kazanacaklardır. Eğitim yoğun olarak uygulamalı grup çalışmalarını içerir.

Eğitimin Amacı:

 • Önemli bir bütçesi olan, stratejik riskler içeren ve zorlu bir zaman kısıtı olan kompleks projeleri yönetmek; Kritik iş fırsatlarının finansal fizibilitesine karar vermek.
 • Organizasyonel stratejilerin proje hayat döngüsü ile çapraz fonksiyonel projeleri hizalandırmak; Proje başarısından emin olmak için, kritik paydaşlarla etkin iletişim kurmak.
 • Kazanılmış Değer Analizini ile projedeki ilerlemeleri izlemek ve raporlamak
 • Stratejik projeleri desteklemek ve değişiklik yönetim süreçlerini etkin olarak tasarlamak; Tanımlanmış standartlara karşın tedarikçileri değerlendirmek
 • En iyi liderlik becerilerini geliştirmek; Organizasyonel gelişim için öğrenilen dersleri oluşturmak

Eğitim Süresi: 3 gün

Eğitimin Ajandası:

Proje Yönetim bilim ve sanatı
 • Projeleri karşılaştırmak
 • Proje karmaşıklığını ölçmek ve tanımlamak
 • Karmaşık projeleri yapılandırmak
Projenin yaşamsallığını değerlendirmek: Proje seçiminde finansal değerlendirme
 • Payback
 • ROI
 • NPV
Proje fizibilitesine karar vermek
 • Organizasyonda proje önceliğini denetlemek
 • İş yükü dengelerinin kapasitesini yönetmek
Fayda / maliyet analizi
 • İş faydalarına değer biçme
 • Teknik ve organizasyonel hazılıkları yapmak
Organizasyonel Yapının Yol haritası: Organizasyonel konular
 • Matris organizasyonun güçlü yönlerinden faydalanma
 • Zayıf iş, güçlü, proje bazlı çevre
Paydaş yönetim süreçlerinin adaptasyonu
 • Paydaş yönetiminin öncelikleri
 • Paydaş önemi ve etkilerinin belirlenmesi
Etkin proje iletişimi planlama ve yönetimi: İletişim planı tanımlama
 • Bilgi gereksinimlerini haritalandırmak
 • Uygun ortamı tanımlamak
Plan uygulama
 • RACI diagramı
 • İletişim kanallarını belirlemek
Proje süreçleri: Proje hayat döngüsü oluşturmak
 • Projeyi destekleyecek PMI® bileşenlerini belirlemek
 • Proje hayat döngüsünü yönetmek için en iyi pratikleri kullanmak
Proje Yönetim Ofisinin (PYO) rolü
 • PYO’nin fonksiyonlarını tanımlamak
 • PYO’nin avantajlarından faydalanmak
Stratejik Riskler: Risk yönetim süreçlerini geliştirmek
 • Projedeki stratejik riskleri tanımlamak
 • Kontrol listeleri kullanmak
Stratejik proje risklerini analiz etmek
 • Plandaki risklerin etkisini analiz etmek
 • Nitel ve nicel teknikler
 • Aksiyonları belirlemek
Ürün ve hizmet satınalma: Satınalma stratejilerini planlamak
 • Tedarikçi seçim süreçleri
 • Yap / Satınal kararları
 • Sahiplilik maliyetini hesaplamak
Dış Sözleşme teklifleri
 • Tedarikçi tekliflerini değerlendirmek
 • Riski yönetmek adına sözleşme üzerinde görüşmeler
Kazanılmış Değer Analizi: Proje statusunu raporlamak
 • Kazanılmış değer analizinin projeyi izlemedeki gücü
 • CV, SV, CPI ve SVI ölçümlerini hesaplama
 • Çıktıları tahminleme, Proje performansı
Zaman ve bütçe izleme
 • Kazanılmış Değer Analiz tuzakları
 • Kazanılmış Değer Analizini yorumlamak ve karar almak
Proje değişikliklerini kontrol etmek: Etkin değişiklik yönetim tasarlama
 • İş süreçlerini haritalandırmak
 • Değişikliğin başlama ve kontrol noktalarını belirlemek
Değişiklik yönetimini oturtmak
 • Değişikliğin kaynaklarını tanımlamak
 • Değişiklik yönetimi sürecini oluşturmak
Hepsini biraraya getirmek ve projeyi kapatmak
 • Stratejik bir proje yöneticisi olmak.

Bilgi için :

ProcessPARK Consulting and Training
Kayışdag Cad. Metal İş Merkezi
No.31 / 58 Küçükbakkalköy-Istanbul
Phone (+90) 216 575 4743
Fax (+90) 216 575 4793
www.processpark.com

Share
Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.