Regülasyon, şirketleri daha sistematik çalışmaya yönlendiriyor

Share
photo_20072011164732_3353Bilgi yönetiminin kurumlar için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden HP Yazılım Ülke Müdürü Nil Bağdan, anlık verinin çok daha düzgün bir ortamda tutulmasının ve gerektiğinde bunların raporlanıyor olmasının bir beklenti halini aldığını belirtiyor.

Bilgi Yönetimi, şirketlerin öncelikli konu başlıklarından birini oluşturuyor. Günümüzde gelinen nokta itibariyle bilgi, sadece BT departmanının ilgi alanı olmaktan çıkıp, diğer departmanların da etkileşime girdikleri bir başlık anlamına geliyor. Şirketler, lisans, donanım ve hizmet satın almadan önce ihtiyaçlarına doğru karşılığı verebilecek seçenekleri tespit etmek istiyor.


Bilgi Çağı’na konuşan HP Yazılım Ülke Müdürü Nil Bağdan, şirketinin, beklentilere cevap sağlayabilecek ürünlerin seçiminde müşterilerine danışmanlık hizmeti verdiğini bunun, kurumsal bilgi stratejisinin oluşturulması için bir gereklilik olduğunu belirtiyor. Veriye en hızlı bir biçimde ulaşabilmenin en önemli gündem maddesi olduğunu ifade eden Bağdan, gereksiz bilginin depolanması yerine bunun parçalanarak, hızlı ulaşılabilecek formatlarda tutulmasının söz konusu olduğunu söylüyor. Bağdan, sözlerini; “Şirketler, şu anda aktif olan bilgilerini daha hızlı erişebilecekleri sistemlerde, önceliği geçmiş bilgileriyse examel dosya bazında saklıyorlar. Dolayısıyla, 10 – 15 senelik verinin ihtiyaca göre önceliklendirilmesi söz konusu. Bu da arşivleme ve yedekleme ürünlerini gündeme getiriyor” şeklinde sürdürüyor.

Günümüzde, firmaları daha sistematik bir biçimde çalışmaya yönlendiren başlıca konuyu regülasyonların oluşturduğunu ifade eden Bağdan, bankalar için BDDK’nın, telekom ve internet şirketleri için ise BTK’nın regülasyon sağladığını hatırlatıyor. Kurumların anlık veriyi çok daha düzgün bir ortamda tutmasının ve gerektiğinde bunları raporluyor olmasının kendilerinden beklendiğini belirten Nil Bağdan, sadece kendi iş ihtiyaçları için değil, şirketlerin aynı zamanda regülasyonlara uyabilmeleri bakımından ciddi sektörel düzenlemelerin olduğunu, bunun şirketlerin regüle edilmeleri perspektifinde en büyük motivasyon kaynağını oluşturduğunu ifade ediyor.

Bilgi yönetiminin kurumlar için kritik öneme sahip olduğunu ifade eden Nil Bağdan, pazar araştırma şirketi Coleman Parkes tarafından Mart 2011’de yapılan araştırmanın şu bulgularını paylaşıyor:

— Kurumların yüzde 68’i içerik patlamasıyla artan veri yükünün BT sistemlerini daha da karmaşıklaştırarak depolamada sıkıntı yarattığını ve maliyetleri arttırdığını düşünüyor.
— Kurumların yüzde 59’u bilgi yönetimi süreç ve sistemlerinde maliyetleri düşürme baskısı altında olduklarını belirtiyor.
— Kurumların bilgi yönetimi için etkili, kapsamlı, entegre ve en iyi uygulamalara dayalı endüstri standardı bir yönetim politikası bulunmuyor.
— Kurumların yüzde 70’i bilgi yönetimine bütüncül yaklaşmıyor.
— Kurumların yüzde 73’ü veri koruma amacına yönelik olarak kurum çapında genel geçer ve formal bilgi yönetimi kuralları uygulamıyor.

Regülasyon kuruluşlarının, bunları sektörel bazda yaptıklarını hatırlatan Bağdan; “sektörel dinamikler ve ihtiyaçlar değişmeyeceği için bunların konsolide olmalarının gerekip gerekmediğinin tartışılması gerekiyor. Farklı dinamik ve beklentilere göre sektör şirketlerinin bu regülasyonları yönetiyor olmaları gerekebilir” değerlendirmesini yapıyor.

Batıdaki örneklere bakıldığında mevcut altyapıların daha otomatize edilerek BT bütçelerinin iş ile daha birbirine yakın çalıştıklarını söyleyen Bağdan, BT departmanlarının da giderek daha iş odaklı sorumluluklar üstlendiklerini kaydediyor. Teknolojinin, şu an için en büyük rekabet avantajı sağlayabilen bir araç olduğunu belirten Bağdan, şirketlerin, her şeyi anlık olarak, her kanaldan, en esnek biçimde sunabilecekleri yapılara yöneldiklerini sözlerine ekliyor.

Alıntıdır, Kaynak: www.bilgicagi.com

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.