Olağan Üstü Durum ve İş Sürekliliği Eğitimi

Share

TBD

Arabanızı, işyerinizi, evinizi sigortayla güvence altına aldınız. Peki işinizi, şirketinizi ismini güvence altına aldınız mı? İş Sürekliliği gerçek anlamda işinizin devamının güvencesidir.

28 Mayıs 2010 Cuma Programı
İş Sürekliliği Amaçlı Risk Belirleme Yöntemleri
• Nedir, ne değildir
• Sektörde farkındalık durumu
• Anket
• Analiz
• Risk formülü
• Birimlerin öne çıkma hevesleri
• Uluslararası standartlarda ve kanunlarda aranan özellikler
Kurumlardaki İş Sürekliliği Uygulamaları
• Kurumlar arasındaki farklılıklar
• Planlamada oluşturulan dokümanlar 
     o BCP
     o DRP
     o Alternatif lokasyonlar
• Güncelleme organizasyonu
• Performansa yansımalar
• Kurumlarda karşılaşılan güçlükler

29 Mayıs 2010 Cumartesi Programı
BS 25999 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı
• 25999 Standartı nedir?
• 25999 Standartı nasıl uygulanır?

Etki Analizi ve Kriz Yönetimi
• Örneklerle Etki analizin yapılması
• Kriz Yönetimin planlanması ve kriz anında yönetilmesi

İş Sürekliliği Baştan Sona Planlanması
• İş Sürekliliği İlgili Yanlış Algılamalar
• İş Sürekliliği Nedir ?
• İş Sürekliliğinde İzlenecek Adımlar 
     o Acil Eylem Takımlarının Seçimi 
     o İş Süreçleri ve Etki Analizi (BIA) 
     o Tehdit Senaryolarının Oluşturulması 
     o Risk / Kayıp Tahminlerinin Belirlenmesi 
     o Acil Eylem Planının Tasarlanması 
     o Planının Dökümante Edilmesi 
     o Planla İlgili Eğitimin Verilmesi 
     o Acil Eylem Planının Testi 
     o Denetim ve Sorunların Çözülmesi

Katılım
Önceden kayıt olmak gerekmektedir. TBD Üyesi katılım bedeli 200 TL, TBD Üyeleri dışında katılım bedeli 300 TL Ödemeler için hesap no: Türkiye İş Bankası Hasanpaşa Şubesi IBAN No: TR180006400000111660343544
Kesin kayıt banka dekontu ile birlikte tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Öğle yemeği, çay-kahve, eğitim dökümanları ücrete dahildir. Program sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası verilmektedir. TBD İstanbul gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

Başvuru ve Eğitim Yeri
TBD İstanbul Tel: 0216 337 70 41 Fax: 0216 337 70 09 E-posta: ist@tbd.org.tr
Adres: Kurbağalıdere Cad. Ali Ruhi Sok. No:2 Kat: 3 Hasanpaşa, Kadıköy

EĞİTMENLERİN ÖZGEÇMİŞİ
DİLEK GÜREL
İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Dilek Gürel profesyonel yaşamının büyük bölümünü bankalarda ve İş Sürekliliği Planlaması konusunda değerlendirmiştir. Bu bankalar arasında özellikle HSBC ve TEB sayılabilir. Acil ve olağanüstü durumlarda iş devamlılığını sağlamak amacıyla, diğer birimlerle ve üst düzey yönetimle koordinasyon ve işbirliği içinde planlama yapmış, planların güncel olmasını ve test edilmesini sağlamıştır. Birimle ilgili tüm çalışmaların yürütülmesinde aktif rol almış, çalışmalar tamamlandıkça tüm bankaya duyurulmasını sağlamış, banka içindeki tüm birimler için eğitimler hazırlamış, eğitim vermiş, çalışanlardan birim ve çalışmaları hakkında gelen tüm soruları cevaplamış ve bilgi vermiştir. Daha sonra bu birikimini diğer sektörlere de taşımıştır. Omsan Lojistik’te iş sürekliliği planlaması, Kıraça Holding’de süreç yönetimi ve denetimi ile bilgi sistemleri yönetim sistemi oluşturulması projelerini yürütmüştür. Danışmanlık verdiği uzmanlık alanları arasında süreç yönetimi, risk yönetimi, iş sürekliliği yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi, bilişimde kalite ve proje yöneticiliği sayılabilir.

BETÜL ERTEM YILDIZ
Lisans Eğitimini 1992 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini 2005 yılında İTÜ Bilim Teknoloji ve Toplum Bölümünde tamamlamış olup Doktora eğitimine ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Bölümünde devam etmektedir. Karya Bilişim’de Yönetim Sistemleri Danışmanı, Denetçi ve Eğitmen, Microsoft Bilişim Hizmetleri A.Ş.’de Teknik Müşteri Temsilcisi, Microsoft Bilişim Hizmetleri A.Ş’de Uzman Danışman, İntegra Yazılım A.Ş’de Veritabanı Proje Danışmanı, NTTI-Bilvak A.Ş’de Yazılım Mühendisi görevlerinde bulunmuştur. Çalışmalarını “Bilgi Güvenliği” konusunda yoğunlaştırmış olan Yıldız, BT’de Kurumsal Yönetişim – Risk Yönetimi – Uyum (GRC) konusunda danışmanlık ve eğitim vermektedir.

BURAK BESTEL
İTÜ Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi almış olan Burak Bestel, Innova öncesinde Symantec, Navigator, Deloitte gibi danışmanlık şirketlerinde ve çeşitli bankalarda Profesyonel Hizmetler Ülke Yöneticiliği, Bilgi Güvenliği ve BT Kalite Yöneticiliği, Danışmanlık, Denetçilik ve Müfettişlik görevlerinde bulunmuştur. Aralarında yabancı şirketlerin, ulusal grupların ve kamu kuruluşlarının da yer aldığı yüzden fazla kurumda, resmi denetimler gerçekleştirmiş, SOX, BDDK ve BTK gibi kanun ve yönetmeliklere uyum projelerinde yer almış, uluslararası geçerliliği bulunan standartlarla ilgili eğitimler vermiş, bilgi güvenliği danışmanlığı yapmış, yeni kurulan bölümlerin süreç ve organizasyonlarını oluşturmuş, ihtiyaç analizlerine göre önceliklendirilmiş yol haritalarını belirlemiş, güvenlik ve süreklilik sağlayan ürünlerin kurulum projelerini yönetmiş, şirket satın alımları için değerleme ve durum tespit raporlaması yapmıştır.

SERDAR GÜNİZİ
Boğaziçi Üniversitesi’den 1991 yılında mezun olan Günizi, Sabancı Üniversitesinden İşletme Yüksek lisans derecesi almıştır. 1968 doğumlu Günizi, Citibank’ta Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi Bireysel Teknoloji Platform bölümünden sorumlu, Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini yürütmekte ve Sabancı Üniversitesi MBA Danışma Kurulu ve TBD İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

ELİF ESİN ETİK
1971 Eskişehir doğumlu olan Elif Esin Etik Uslu 1993 yılnda Uludağ Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl endüstriyel elektronik tasarımı yapan özel bir firmada (EAE Elektronik) ürün tasarım mühendisi ve bilgi sistemleri sorumlusu olarak görev yapmış ardından 1995 yılında Citibank bünyesine kontrol elemanı olarak katılmıştır. Kurumsal bankacılık bölümünde bilgi sistemleri kontrolü ile şu anda teknoloji yönetiminde 10 temel alanda toplanmış olan yönetsel (problem yönetimi, değişiklik yönetimi , kapasite yönetimi vs) ve teknik kontrolleri gerçekleştirmiştir. 1997 yılında bankanın Bilgi Güvenliği Yöneticisi olarak atanmış, Citi’de dünya çapında başlayan bir oluşumun parçası olarak sadece teknoloji bölümü ile sınırlı olmayan ve tüm organizayona yayılan kavramı banka çapında gerçekleştirmiş, eğitimlerini vermiş ve kontrol mekanizmalarını tesis etmiştir. Buna ek olarak bankacılık uygulamaları konusunda güvenlik yöneticisi olarak çalışan arkadaşları yönetmiş, kontrollerin sistemler üzerine kurulmasını sağlamıştır. 1999 yılında hem bireysel hemde kurumsal bankacılık konusunda Bilgi Güvenliği Yöneticisi olarak atanmış ve benzer çalışmaları bireysel bankacılık konusunda da tekrarlamıştır. Bu esnada 2000 yılı sendromu yaklaşması ile birlikte 2000 projesinin bankada uygulanması ve gerekli kontrollerin yerine getirilmesi konusunda proje lideriği yapmış ve 2001 yılında bankanın İş Sürekliliği koordinatörü olarak atanmıştır. Bankanın kriz yönetimi, iş etki analizlerinin gerçekleştirilmesi, olağan üstü durumlar, planlama, testler ve eğitimlerin verilmesi konusunda koordinasyon yapmıştır. 2003 yılında bu sorumluluklara ek olarak operasyonel risk konusunda bazı kontrollerin planlanması ,üst yönetime sunulması konusunda yeni sorumluluklar almıştır. 2002 -2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri bölümü -Teknoloji Yönetimi konusunda yüksek lisans derecesini almıştır. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.