OGC’den Prince2 2009

Share

“Güncellenmiş yeni rehber herhangi bir büyüklük veya tipteki projenin maliyetinin, zamanlamasının, kalitesinin, kapsamının, risklerinin ve faydalarının en verimli şekilde yönetilmesine yardımcı olacak.

‘Managing Successful Projects with PRINCE2’ son versiyonu önceki versiyonun evrim geçirmiş halidir. Temel metod korunmasına rağmen kullanıcılardan gelen geridönüşler üzerine kuruldu. Bu yeni klavuz daha ulaşılabilir ve uyarlanabilir olmayı amaçlamaktadır. Projeleri yönetenler ve sponsorlar için burda bir devrim var.” diyor Andy Murray, Lead Author of Prince2

Kasım 2006’da Prince2’nun yeni versiyonu için başlayan Public Consultation rapor çalışması 6 ay süreyle 170’den fazla organizasyonun katılımı ile Haziran 2007’de tamamlandı. Public Consultation raporu; loglanmış olayların gözden geçirmesi, BPUG (Best Practice User Group) ile bir seri atölye çalışmaları ve odak gurupları çalışmaları, anahtar kullanıcılar ile yapılan görüşmeler ve bir seri anket çalışmasından oluşuyordu.

Çok yoğun bir şekilde gelen geribildirimler Prince2’nun bir metod olarak güvenilir ve sağlıklı olduğunu göstermekteydi. Nitekim geribildirimler aynı zamanda bazı kişilerin Prince2’yu belli bazı açılardan zor bulduklarını göstermekteydi. Genel eleştiriler; kullanım klavuzlarının çok büyük olması, bazı alanlarda bazen çok kuralcı bazen pratiklikten çok teorik kalması şeklindeydi.

Bu raporun OGC tarafından görevlendirilen Reference Group tarafından incelenmesi ile birlikte yeni versiyonda nelerin yer alması gerektiği ortaya çıkarıldı. Sonuçlar 27 Haziran 2007′de “Best Practice Showcase” adlı etkinlikte yayınlandı. Geri dönüşlerin analizi sonucu aşağıdaki değişiklikler üzerinde genel fikirbirliğine varıldı:
 • Kullanım klavuzu boyutunun düşürülmesi ve kullanılan dilin düzeltilmesi (:daha fazla kılavuzluk eden daha az eğitim veren anlatım tarzı).
 • OGC ürünleri ile daha fazla entegrasyon ihtiyacı (ITIL,MSP,M_O_R vb).
 • Diğer BOK(Body of Knowladge) ve motodlar ile bağlantıların sergilenmesi.
 • Özellikle küçük projelerde uyarlama üzerine daha fazla klavuzluk ihtiyacı.

Yeni Prince2 projesi Prince2 motodu ile yürütüldü. Proje yaklaşımı Review Group tarafından geliştirilmek suretiyle high-level Product Description çıktısına ulaşıldı. Bundan sonraki aşama olan Design Review aşamasında bir projeyi Prince2 yapan 7 disiplin baz alınarak daha detaylı Product Description oluşturuldu. Bu aşamada önceki Prince2 yazarları, OGC best practices ürünlerinin yazarları ve bazı kullanıcılar görev aldı.

Kalite gözden geçirmesi için bu projede iteratif time-boxed yaklaşımı kullanıldı. Geçici taslaklar 4 iterasyon süren gözden geçirme sonucunda final taslak durumuna ulaştı.

Kalite gözden geçirme çalışmalarının paralelinde revize edilmiş metod, 12 organizasyonun katılımı ile gerçekleşen pilot çalışmalar ile metod üzerindeki değişikliklerin pratikte çalışıp çalışmadığı test edildi.

Son aşama olarak oluşturulan final taslak Change Control Panel tarafından güvence gözden geçirmesine alındı. Bu çalışmada Product Description ile final taslağı karşılaştırıldı.

Rakamlarla yeni versiyona bakacak olursak :

 • 170 organisations participated in the public consultation
 • public consultation report için 170 organizasyon.
 • Referans gurup için 15 organizasyon
 • 4 organizasyon Proje Komitesi için
 • Yeni metodun gözden geçirilmesi işinede klavuzluk yapan 13 organizasyon.
 • Kalite gözden geçirmesi için 86 kişi, 7 iterasyonda 7000’den fazla geri dönüş.
 • Değişiklik kontrolünde görevli 5 kişi
 • 6 yazar, 1 danışman, 1 proje yöneticisi
 • 7 prensip
 • 8’den 7’ye düşürülen temalar
 • 8’den 7’ye düşürülen süreçler
 • Proje komitesi için 8 görev ve davranış
 • 10’dn 8’e düşürülmüş olan proje rolleri
 • 1 yerine 2 klavuz kitap
 • 3’den 2’ye indirilmiş olan detaylı teknikler
 • 36’dan 26’ya indirilen management product
 • 6 performans hedefi
 • Uyarlama ile ilgili 20’den fazla sayfa.

Prince2 2009 için 2 basım söz konusu; günlük olarak proje üzerinde çalışanlara yönelik olan “Managing Successful Projects with PRINCE2” ve proje yöneticisi veya sponsoru olan kişilere rehberlik sağlayan “Directing Successful Projects with PRINCE2”. 

managing
Managing Successful Projects with PRINCE2

Bu kullanım klavuzu proje yöneticileri, takım yöneticileri ve projeye destek verenler için spesifik bir el kitabı olması amacıyla tasarlanmıştır. Bu yayın evrensel uygulanabilir bir proje yönetim metodu sağlamaktadır: kişilerin ve organizasyonların projeleri başarılı bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli prensipleri, süreçleri ve teknikleri sağlar.

İçerdiği anahtar özellikler :

 • Prince2 süreçleri ve pirensipleri,
 • proje yönetimi temalarının tanımları,
 • proje yönetimi tekniklarine göndermeler ve
 • değişik proje koşullarında Prince2’yu nasıl kullanılacağına dair içerik sağlar.

Kullanım klavuzu proje yönetimi ve destekleyen roller hakkında kişilerce sorulan sık soruları da içermektedir. Bu sorular aşağıdakileri içermektedir;

 • Benden beklenen nedir ?
 • Proje Yöneticisi ne yapar ?
 • Eğer işler plana uygun gitmezse ne yapmalıyım ?
 • Nasıl kararlar almam bekleniyor ?
 • Hangi bilgilere ihtiyacım var veya hangilerini sağlamalıyım ?
 • Destek için kime aramalıyım ?
 • Prince2’yu nasıl kendi projem için uyarlayabilirim ?

“Bu yeni management guide mevcuttaki metoddan daha fazla fayda odaklı.” diyor Andy Murray.

directing
Directing Successful Projects with PRINCE2
Bu yeni basım özellikle ilk kez projelerde yönetsel rol üstlenen projelerden sorumlu(responsible) üst seviye yöneticileri testeklemeyi amaçlamaktadır. Proje kurulu üyelerinden beklenen davranış ve görevlerı içerir, “Directing Successful Projects with PRINCE2” kitabı proje kurulu ve proje yöneticileri tarafından projenin her aşamasında neyin gerekli olduğunu kontrol edebilecekleri bir referans kitabı olarak kullanılabilir.

İçerdiği anahtar özellikler :

 • Prince2 metoduna genel bir bakış,
 • gözden geçirmeler için gerekli ajandalar ve kontrol listeleri. Proje kurulunun üstlenmesi beklenen görevler ve alması beklenen kararlar,
 • rollerin sorumlulukları hakkında tanımlamalar.

Kullanım klavuzu proje yönetimi ve destekleyen roller hakkında kişilerce sorulan sık soruları da içermektedir;

 • Benden beklenen nedir ?
 • Proje yöneticisinden ne beklemeliyim ?
 • Proje yöneticisinin Prince2’yu uygun bir şekilde uyguladığını nasıl bilebilirim ?
 • Kontrol bende kalmak şartıyla yetkilerimi proje yöneticisine nasıl devredebilirim?
 • Nasıl kararlar almam bekleniyor ?
 • Karar almama yardımcı olacak gerekli/mevcut bilgiler nelerdir ?
 • Farklı büyüklük ve tipteki projelere Prince2’yu nasıl uyarlayabiliriz ?
 • Etkin bir proje kurulu neye benzer ?

Andy Murray “Projelerde ilk kes üst seviye roller alan veya Prince2 metodu ile yönetilen projelerde ilk kez rol alacak yöneticiler ile Prince2 ile proje yönetimi konusunda deneyimli deneyimli ancak zaman zaman belli konuları kontrol etmek isteyenler için hazırlanmış bir klavuzdur.” diyor.

Prince2 2009 ile 2005 arasındaki farklar : 

AreaPRINCE2 2009PRINCE2 2005
Principles7 principlesNone 
Themes/ components7 themes:

 • Business Case
 • Organisation
 • Quality
 • Plans
 • Risk
 • Changes
 • Progress
8 components:

 • Business case
 • Organisation
 • Plans
 • Controls
 • Management of Risk
 • Quality in a Project Environment
 • Configuration Management
 • Change Control
Processes7 processes:

 • Starting Up a Project
 • Directing a Project
 • Initiating a Project
 • Controlling a Stage
 • Managing a Stage Boundary
 • Closing a Project
8 processes:

 • Starting Up a Project
 • Directing a Project
 • Initiating a Project
 • Controlling a Stage
 • Managing a Stage Boundary
 • Closing a Project
 • Planning
Sub-processes 40 activities comprising recommended actions. No codes.  45 codified sub-processes comprising prescriptive actions 
Techniques2 techniques explained (Product Based Planning and Quality Review) and numerous cross-references to  techniques from other bodies of knowledge, including ‘soft’ aspects 3 techniques explained (Product Based Planning, Change Control, Quality Review)
Project EnvironmentContext rich guidance on tailoring the method according to the project’s environment, including:

 • Projects in a programme
 • Commercial customer/supplier relationships
 • Multi-owned projects
 • Alignment with other lifecycle models and bodies of knowledge
 • Project scale
Not covered
Management Products 26 management products with explicit guidance on their evolution and which ones can be combined.  36 management products
Roles8 roles (project board, senior user, executive, senior supplier, project manager, team manager, project assurance, project support) Suggested competences for each role. Project Board roles now include “duties and behaviours” 10 roles (project board, senior user, executive, senior supplier, project manager, team manager, project assurance, project support, configuration librarian, project support office)
ChecklistsProcess based checklistsGovernance checklist aligned to APM’s governance principles Component based checklists
Project Board guidanceRole specific guidance for senior managers who sponsor or direct projects, including:

 • What makes a good Project Board
 • Suggested agendas for Project Board reviews
 • Checklist of key decisions for each Project Board review
 • Pre- and post-project responsibilities
Embedded within the main guide and aimed at Project Managers rather than Project Board members.
OGC Best Practices Portfolio

OGC Best Practices Portfolio

Structure of Prince2 2009

Structure of Prince2 2009

Prince2 2009 Processes Overview

Prince2 2009 Processes Overview

Prince2 2009 Process Model (TR,1262x814)

Prince2 2009 Process Model (TR,1262x814)

Prince2 2009 Role Description

Prince2 2009 Role Description

Prince2 2009 Yayın Portföyü :
OGC’nin Prince2 2009 in oluşturduğu basılmış ve elektronik ortamda bulunan yayın portföyü aşağıdaki gibidir; 

Temel Referans Klavuzları :

OGC’nin Diğer Ürünleri :

Tamamlayıcı Ürünler :

entegre ürün seti

Prince2 Şablonları :

Aşağıda yer alan Prince2 şablonları süreçleri Prince2’nun tavsiye ettiği şekilde takip etmenize yardımcı olur. Bu şablonlar ile Prince2 projenizi daha hızlı ve kolay işletebilirsiniz. Şablonlar  Malcolm West tarafından üretilmiş ve APM Group Ltd tarafından gözden geçirilmiştir. Her iki Prince2 versiyonu içinde şablonlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
PRINCE2 2009 Templates
PRINCE2 2005 Templates


Prince2 2009 Video Cast’ler:
Prince2 2009 ile ilgili gerçekleşmiş Workshop ve Seminerlerin vodcast’leri;

Best Practices Showcase 2009:
 • Best Management Practice Portfolio:

 • Prince2 2009 Principles, Processes, Themes, Environment and Scaling:

 • Diğer Best Practices Showcase 2009 videocast’lerine buradan ulaşabilirsiniz.

Project Challenge Spring 2009 :

 • Prince2 2009 Seminar :

 

 • Diğer Project Challenge Spring 2009 videocast’lerine buradan ulaşabilirsiniz.

BPUG (Best Practice User Group) Annual Congress 2009 :

 • Introducing Prince2 2009:

 • Implementing Prince2:

 • Diğer BPUG Annual Congress 2009 videocast’lerine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynaklar :
www.ileriprojeyonetimi.com, Köksal Ataman
PRINCE2 2009 BRIEFING PAPER, Andy Murray PRINCE2 Lead Author
PRINCE2: 2009 Project 4.1,3.6,3.2, Andy Murray PRINCE2 Lead Author
PRINCE2 2009 Publications, Andy Murray PRINCE2 Lead Author
PRINCE2 2009 Revolution and Evolution, Andy Murray PRINCE2 Lead Author

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.