Kısa Kısa

Share

“… liderlik etmek [lead] sözcügü, kök olarak, ‘gitmek, yolculuk etmek,
rehberlik etmek’ anlamına gelir. Liderlikte kinestetik bir his, bir hareket
duygusu var … (Liderler) yeni bir düzen arayısına baslarlar.
Keşfedilmemiş bölgeye girmeye cüret ederler ve yeni, tanıdık
olmayan hedeflere doğru bize rehberlik ederler.
Tersine, yönetmenin [manage] kökü “el [hand]” anlamına gelen
bir sözcüktür. Özünde, yönetim işleri “ele almak, idare etmek,” düzeni
sürdürmekle, kurumla ve kontrolle ilgilidir. Yönetim ve liderlik arasındaki
kritik fark bu iki sözcüğün kök anlamlarından görülebilir; işleri ele almak
anlamına gelen seyle bir yerlere gitmek anlamına gelen sey arasındaki fark.”

James Kouzes ve Barry Posner
Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (1995).
The Leadership Challenge: How to keep Getting
Extraordinary Things Done in Organizations

San Fransisco: Jassey-Bass.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.