Kısa Kısa

Share

“Liderler kimi zaman bize karsı komplo kurar gibi görünen ve izin verirsek kesinlikle bizi bogacak olan degisken, çalkantılı, belirsiz ortamları, yani baglamı fetheder. Yöneticiler ise bu baglama teslim olurlar. Yönetici idare eder; lider yenilik yapar. Yönetici bir kopyadır; lider orijinal. Yönetici sürdürür; lider gelistirir. Yönetici sistemlere ve yapıya odaklanır; lider insanlara odaklanır. Yönetici kontrole bel baglar; lider güven ilham eder. Yönetici kısa vadeli bir bakıs açısına sahiptir; lider uzun vadeli perspektife sahiptir. Yönetici nasıl ve ne zaman diye sorar; lider neden ve niçin diye. Yöneticinin gözü sonuçtadır, liderin gözü ufuktadır. Yönetici taklit eder; lider yaratır. Yönetici statükoyu kabul eder; lider ona meydan okur. Yönetici klasik anlamda iyi bir askerdir; lider kendine özgü bir sahsiyettir. Yöneticiler isleri dogru yaparlar; liderler dogru isi yaparlar.”

Carter-Scott, C. (1994).
“The Differences Between Management and Leadership.”
Manage, 10 ve devamında.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.