Kavram Kargaşası: Veri(Data) ve Bilgi(Information)

Share

Farklı anlamlar ifade eden iki kelime olan veri(Data) ve bilgi(Information) günlük konuşma dilinde sık sık birbirinin yerine  kullanılmaktadır. “Data” nın Latince aslı “Datum”dur ve “Vermek” anlmına gelir. Türkçesi de “(geçmişte) verilmiş / sunulmuş / aktarılmış olan şey”dir. Bu verilmiş olan şeyin çoğulu da, Latincedeki çekim kurallarına göre, “verilmiş olan şeyler” anlamındaki data’dır. Bilişimde “Veri”, bir anlam ortaya çıkarmak için analiz edilmek veya işlenmek üzere elde adilmiş ham girdidir.

Information kelimesinin gelişimi konusunda görüş ayrılığı vardır: Latince de “bilgi” anlamına gelen yalın hali “informatio” olan “informationem” kelimesinden gelmektedir. Diğer yandan yine Latince de “fikre biçim vermek”, “öğretmek” anlamına gelen bir fiil olan “informare” kelimeside bulunmaktadır. Bilişimde “Bilgi”, bir anlam oluşturmak için işlenmiş ve paylaşılmış veridir. Örneğin bir perakende şirketin satış işlemlerine baktığında sadece bir veri kümesi görmektedir. Bu kümeyi müşterilere ve satışlara göre guruplayıp satış adetlerini toplarsanız, elimizde hangi müşterinin hangi maldan aldığı ile ilgili bir bilgi elde edilir. Bu bilgi müşteri davranışları tahminlemelerinde anlam kazanır.

Bazı zamanlar bu iki kavram arasındaki anlam farkı bulanıklaşabilir. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak, Satış işlemi veri kümesinin her parçası, satış işlemi kapsamında bir bilgidir, çünkü satış ile ilgili anlamlar taşır. Ancak overall’da bakıldığında bir veri kümesidir, bir anlam ifade etmez. Aynı şekilde, bir alışveriş web sitesinden aldığımız bir ürünün sipariş belgesinde yer alan post kodumuz malı teslim edecek olan firma çalışanı için bir bilgidir. Gideceği yeri ifade eder, yolunu ona göre çizer. Diğer taraftan firma için binlerce müşteriden birinin verisidir. Daha sonra bu veri kolonuna göre yapılacak bir guruplama ile bir sonraki mağzanın nerede açılması gerektiği kararına varabilirler.

Share
Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.