IT / Yazılım geliştirme projelerini planlamak ve başarıyla yönetmek

Share

TBD


Eğitimin Tanımı

Yazılım geliştirme – BT projeleri çok yönlü, kompleks ve sürekli olarak değişime açıktır. Bu tip projeleri başarıyla yönlendirmek, iyi bir proje ekibine ve etkin proje yönetim-kontrol mekanizmasını gerektirir. Yazılım geliştirme projelerinin yönetimi eğitimi, organizasyonunuzun proje hedefleri için ihtiyaç duyulan araçları, yazılım geliştirme hayat döngüsünün her fazında gerçekçi planlar oluşturulmasına ve takım kurulmasını ve yönetilmesini sağlar.  Eğitim içinde sıklıkla yerleştirilmiş vaka çalışmaları ve uygulamalı egzersizler içerir

Kimler katılmalı?

Yazılım Geliştirme – BT proje yönetim teknik bilgilerini geliştirmek isteyen Üst Düzey Yöneticiler, Yöneticiler, Kurumun Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu yöneticiler, Teknoloji Mimarları, İş Sürekliliği Yöneticileri, Kalite ve süreç sorumluları, Uzmanlar, Proje Yönetim Ofisi (PYO), Proje Yöneticileri (PY) ve Teknoloji Koordinatörleri (TK), Proje Yönetim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Takım Liderleri, Takım Üyeleri, İş Analistleri ve Proje Üyeleri…

Eğitimin Amacı

 • Organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumluyazılım projeleri geliştirmek
 • Organizasyonel gereksinimlerleetkili yazılım geliştirme modelini uyumlandırmak
 • YGyaşam döngüsününher aşamasında planlama ve yönetim süreçlerini oluşturmak
 • Gerçek yönetim dünyasındaki zorluklarla başederek, proje planını oluşturmak
 • Yazılım teslimatlarını izleme ve kontrol becerilerini geliştirmek
 • Motivasyonu yüksek, etkin ve işleri üstlenmiş takımlar oluşturmak
 • Proje hedeflerinde ve teslimatlarında mutabakat sağlamak
 • Projenin stratejik risklerini değerlendirmek, problemler oluşmadan başedebilmek
 • İhtiyaçları karşılayacak en uygun yazılım geliştirme hayat döngüsü modelini seçmek
 • Etkin bir proje planı oluşturmak
 • Değişimi yönetmek, projeyi gün bazında kontrol etmek

Eğitim Ajandası

Proje açılış toplantısı düzenlemek (proje paydaşlarını tanımlamak)

Proje amaçları

 • Başarının tarifini yapmak
 • Takım başarısını görünür kılmak
 • Paydaşların güvenini kazanmak
 • Yazılım geliştirme hayat döngüsümodellerini karşılaştırmak
 • Doğru modeli tanımlamak
 • Geleneksel
 • İteratif
 • Çevik yöntemler(RAD, XP, Scrum)
 • Proje yaşam döngüsünü proje yönetim süreçleriyle uyumlandırmak(proje yol haritasını tasarlamak)
 • Fonksiyonları, zaman, maliyet ve kaliteyi optimize etmek
 • Endüstri standartlarını incelemek : PMI®, PRINCE2®

Proje paydaşlarının gereksinimlerini aksiyonlara çevirmek

Yazılım geliştirme proje planının içeriğini yapılandırmak

 • Yukarıdan aşağıya tahminleme yapmak
 • WBS kullanarak fazlandırmak ve görevleri tanımlamak
 • Aşağıdan yukarı tahminlemeyi hesaplamak
 • Ardışık görevleri aktivite network diagramında (AND) yerleştirmek
 • Kaynak ihtiyaçlarınıoluşturmak (doğru kaynakları almak)
 • Planına uygun kaynak ihtiyaçlarınıtanımlamak
 • İşi etkin olarak delege etmek

Proje planını gerçek hayatta kontrol etmek

 • Planı test etmek
 • Proje risk yönetimini değerlendrimek
 • Planlamaya takımı dahil etmek
 • Plana olan güveni tesis etmek
 • Planı, proje paydaşlarına satmak

Projeyi uygulama – Proje yönetim süreçleri üzerine odaklanmak

 • Teoriyi pratiğe geçirmek
 • Erken uyarı sinyalleri
 • İletişimi yönetmek ve takım sorumluluklarını dağıtmak
 • Gün ve gün izleme ve yönetim
 • Kilometretaşlarıyla ilerlemeyi ölçmek
 • Hata tespiti ve koruma

Yazılım geliştirme süreç karakteristiği

 • Ana fazlar ve nasıl ilişkilendirildiği
 • Her fazda anahtar olgular
 • Kritik teslimatlarınmüşteriye sunulması

Başarılı takımlar kurmak

 • Takımları işbirliği için biraraya getirmek
 • Katılımdan emin olmak
 • Takım üyelerine güç vermek
 • Hesap verilebilirliği sağlamak
 • Sorumluluk almak

Uygulama Zorlukların üstesinden gelme – İzleme ve kontrol

 • Yazılımdaki ilerlemeden emin olmak
 • İlerlemeyi başarıya bağlamak

Değişiklik kontrol

 • Değişiminprensipleri
 • Değişimin detayları

Risk kontrol

 • Proje risklerini analiz etmek
 • Risk profilini değiştirmek
 • Beklenmeyen durumu planlamak

Proje kapatma Alınan dersler ve deneyimler

 • Proje yönetim becerilerini keskinleştirmek, Organizasyon süreçlerini sürekli geliştirmek

Ön koşullar : Eğitime katılım için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Yeri : Okalip Toplantı Merkezi (Kustepe Baglantı Yolu Sebboy Sok.a-blok No.4 İst.)

Eğitim Fiyatı : 650 TL

Eğitmen/Danışman : Hakan Aksungar

Hakan Aksungar, 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Matematik Mühendisi olarak mezun oldu., 1992 yılında Marmara Üniversitesi’nde – Master of Business Management (MBA) eğitimini tamamladı. 1987 yılında Yapı Kredi Teknoloji A.Ş.’de, yazılım geliştirme uzmanı olarak  çalışmaya başladı. 1992 yılında, Yerel İletişim Ağları (LAN Yönetimi) bölümünün yönetmenliğini üstlendi. Yapı Kredi Bankası Yerel İletişim Ağları (LAN) ve elektronik haberleşme ortamlarının kurulması ve yaygınlaştırma projelerini gerçekleştirdi. Türkiye de ilk kez, Lotus Notes elektronik haberleşme ve iş akış sistemlerinin kurulum ve yaygınlaştırma projelerini yönetti.

SuperOnline kuruluşunda görev aldı. 1997 yılında Yapı Kredi Bankacılık Üssü, ATM, Ethernet ve Token-ring alt-yapı teknolojilerinden oluşan, o dönemde Türkiye’nin ilk en büyük kapasiteli yerel iletişim ağı’nın kuruluş projesini yönetti. Yapı Kredi Bankası operasyonlarını Gebze Şekerpınar’daki Bankacılık Üssü’ ne taşınma projesini yönetti. Proje kapsamında, YKB Genel Müdürlük-Levent’teki binasında çalışmakta olan 3000 kişinin, Gebze’de Yapı Kredi Bankacılık Üssü’ne taşınma projesini tamamladı. 2005 yılında, Yapı Kredi Bankası şubelerinin web tabanlı yeni teknoloji (IS/IT) dönüşüm programını yönetti.  Proje Yönetimi, Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. 1999 yılında, Project Management Institute (PMI)-Project Management Professional (PMP) ünvanını aldı.

Share
Tags: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.