IBM Yazılım Zirvesi 2009

Share
IBMIBM’in yazılım zirvesi için kullandığı slogan da bilginin paylaşımı üzerine kurulu;
Akıllı Gelecek için Reçeteler
Akıllı gelecek için başarının anahtarı, küresel ölçekte çözümler üretebilmek, bu çözümleri paylaşmak ve yaygnlaştırmak.


Kayıt :
Gözde Aksakal
0-212- 251 12 00 dahili: 119
yazilim2009ist@agetourism.com

Yer :
22 Ekim 2009
Swissotel the Bosphorus
Bayıldım Cad. No: 2 Maçka/Beşiktaş, İstanbul

Gündem
09:00 – 09:30Kayıt
09:30 – 10:00Açılış Konuşması/Eray Yüksek-Genel Müdür, IBM Türk
10:00 – 10:40Akılla Barışmak/Cengiz Ultav-İcra Kurulu Üyesi, Vestel
10:40 – 11:00Akıllı Reçeteler: Yeni Dünyada Yazılımın Rolü/IBM Yazılım Grubu
Fuji 1Fuji 2BernLausanne
11:15 – 11:553 Boyutlu Ortamlar ve
İletişimin Geleceği:
Lotus Sametime
IBM
Değişken Pazara En
Güzel Yanıt: Dinamik
İş Süreçleri Yönetimi
IBM
Cognos: Kaynakların
Etkin ve Verimli
Kullanımı
Pfizer
İnsan, Süreç ve Araç
Tutkalı: Rational
Platformu
IBM
12:00 – 12:40İTO Websphere Portal
Çözümü ile İstanbul
Trafiğini Nasıl
Hafifletti?
IBM
HSBC’de Servis Odaklı
Açılım (SOA + BPM)
HSBC
Akıllı İşletmelerin
Reçetesi:
Sürdürülebilir Veri
Kalitesi
Vodafone
TEB Başarı Öyküsü:
Rational Konfigürasyon,
Değişiklik ve Sürüm
Yönetimi
TEB
12:40 – 13:30YEMEK ARASI
13:30 – 14:10En Hızlı Web 2.0
Geliştirme Ortamı:
Domino Xpages
PharmaVision
Bilgi Birikim
Sistemleri
Tek Kutuda Güvenli ve
Hızlı Entegrasyon:
DataPower
TURKCELL
IBM
Cognos TM1 ile Uçtan
Uca Finansal
Performans Yönetimi
IBM
1+1=3;
RQM+RRC
AyroTek
14:20 – 15:00Sürpriz BT
Masraflarına Son:
LotusLive
IBM
Bulut Bilişimi ve
Sanallaştırma ile
Altyapı Maliyetlerinizi
Düşürün
IBM
Veri Aktarımında
Sınırları Ortadan
Kaldırıyoruz: Softek
IBM Global Teknoloji
Hizmetleri
Kusursuz Ürünün Ön
Şartı:Gereksinim
Mühendisliği
PROYA
15:10 – 15:50Sosyal Ağlar ile
Geleceğe Bağlanın:
Lotus Connections
IBM
Esnek İş Kurallarına
Nasıl Sahip
Olabilirsiniz?-ILOG
eSolutions Yazılım
IBM
SAP Ortamlarında
Yeni IBM Power
Denklemleri
IBM Sistemler ve
Teknoloji Grubu
Daha Çevik, Daha
Görünür, Daha Hızlı
Geliştirme: Rational
Team Concert
AyroTek
MontreuxZurichLuzern
11:15 – 11:55Büyük Kurumlarda
Servis Yönetimi için
Yol Haritası
Türkiye İş Bankası
Yazılım Çözümleri için
Yeni Bir Yaklaşım-Hizmet
Olarak Yazılım-SaaS
IBM
Vodafone Proline
Uzmanlığıyla Neden
IBM Optim’i Seçti?
Proline
12:00 – 12:40İzleme ve Servis
Yönetimine Pratik
Başlangıç: Tivoli
Foundations
IBM
Akıllı Şehirlerde
Daha Güvenli bir
Yaşam: MilSOFT
ICTAfet ve Acil Durum
Yönetim Sistemi
MilSOFT
Turkcell’de Yoğun
İçerik Yönetimi: IBM
FileNet
TURKCELL
AKSİS A.Ş.
12:40 – 13:30YEMEK ARASI
13:30 – 14:10Akıllı bir Dünya için
Varlık Yönetimi
Önerileri
Boğaziçi Yazılım
IBM ile İşbirliğinizi
Daha da Artırın :
Bağımsız Yazılım
Çözüm Sağlayıcıları ve
Akademisyenler için
IBM
Gerçek Zamanlı
Güvenilir Veri
Entegrasyonu ile Hız
Kazanın!
IBM
14:20 – 15:00İşleriniz Daha Hızlı,
Daha Verimli ve Daha
Güvende Olsun / XIV ve
ProtecTier ile Bariyerleri
Yıkın
IBM Sistemler ve
Teknoloji Grubu
KOBİ’ler için Eksiksiz
BT Altyapısı: IBM Lotus
Foundations
Index
Master Data
Management Yaklaşımı
ile Ürün Bilgisinin
Stratejik Değere
Dönüşmesi
OSİS
15:10 – 15:50BT Servis Yönetimi’nde
Dinamik Çözümler
IBM Global Teknoloji
Hizmetleri
Dinamik Süreç
Yönetimleri ve Hasar
Merkezi Uygulaması
Yönnet Bilişim
Alesta Sigorta Ekspertiz
Hizmetleri
Dinamik Altyapı
Radarında Güvenlik
Çözümleri Yol Haritası
IBM
Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.