HP PPM 9.1 Versiyonu BO ile Birlikte Çıktı

Share

 

bto

PPM8.0 için SP2 daha yeni çıkmışken HP, PPM 9.1’i çıkardı. işin enteresan yanı “.1” li kısmı. Ana versiyon değişikliği nedeni olarak yeni gelen raporlama özelliği olduğunu düşünüyorum (BusinessObjects).  Aşağıdaki yenilikler What’s New dökümanından derlenmiştir.

1.     Kullanılabilirlik Geliştirmeleri

1.1. Yönetim Konsolu

·         Server.conf parametreleri konfigüre edilebiliyor.

·         Sunucu statüsü gösteriliyor.

·         Fiscal Period konfigüre edilebiliyor.

1.2. Operational Reporting Çözümü

BusinessObjects raporlama aracı ile bilikte geliyor. Böylece Financial Management, Resource Management, ve Time Management tablolarından yapılan sorgulamalar ile raporlar oluşturulabilecek.

Gereksinimi : BusinessObjects Enterprise XI 3.1 SP2 software installation and its own database schema based on Oracle 11g

OOTB Raporlar:

·         Demand Vs Capacity Report: Report to compare demand against capacity for different roles by grouping the data by region, resource pool level, or role.

·         Time Sheet Compliance Report: Shows the total number of time sheets trends in compliance over specified time periods.  Drill-down at each level of the management chain, organization unit, and resource pool.

·         Financial Summary Report: shows a comparison of the planned values with the actual values for a budget, along with all of the budget-related attributes; on expense type or labor type, in any other currency.

2.     Portföy Yönetimi

2.1. Hiyerarşik Portfolyo

·         Portföyler yalnız lifecycle varlıklarını (proposals, projects, and assets) değil aynı zamanda PROGRAMları da değerlendirebiliyor.

·         Portföyler birbirine hiyerarşik yapıda bağlanabiliyor. Finansal veriler alt portfolyolardan üst portfolyolara doğru roll-up yapabiliyor. Kısır döngü kontrolü mevcut.

3.     Kaynak Yönetimi

3.1. Promised Allocations

·         Bir proje veya asset’e istenen kaynak atamasını yapıyorsunuz ancak bu kaynak henüz PPM’de tanımlı değil.  Bu tanımlı olmayan kaynak bir subcontracter’da olabileceği gibi, daha sonra ismini belirlemek üzere bir boş kaynak atamasıda olabilir.

3.2. Geleceğe yönelik Forecasted ve Assignment Bilgilerin Silinebilmesi

·         Staffing Profile “completed” statüsüne ulaştıktan sonra bitiş tarihinden geleceğe kadar olan kaynak atamaları kaynak yöneticisi tarafından silinebiliyor.

3.3. Analyze Assignment Load

·         “Analyze Capacity from Resource Pool” seçeneği ile resource pool seçimi yapabiliyorsunuz. Bunun faydası, eğer bir kaynak birden fazla resource pool’da tanımlı ise seçtiğiniz resource pool’daki kapasite ile bu resource pool üzerinden kaynağa verilmiş scheduled effort’lar gözüküyor.

3.4. Locked Staffing Profiles

·         Staffing Profile “Lock Down” diye bir durum(status) bilgisi eklendi. Bu statüdeki Staffing Profile’lar Forecast Planning sayfasında gözükmezken, Search Staffing Profiles ve Resource Allocation Management sayfalarında gözükebiliyor ancak “All” yetkisi olanlar dışında kimse edit edemiyor.

4.     Zaman Yönetimi

4.1. Zaman Girişinde Yenilik

·         Kaynak timesheet’in zaman aralığında (örneğin haftalık bir timesheet’de) gün ve gün gereçekleşen girmeye zorlanabilmektedir.

·         Aynı zamanda tüm bir zaman periyodu (bütün bir hafta) içinde tek bir zaman girebilmektedir. Bu özellik aynı zaman da timesheet girme hızını da artırır.

·         Boş zaman girişini engelleme/engellememe imkanı mevcut. Boş zaman doldurulmuş timesheet  satırlarının performansa olumsuz etkisi unutlmamalıdır.

·         Yeni timesheet oluştururken kullanıcıların iki ayrı seçeneği olacak; timesheet item’larını ya My Items’dan kopyalayacaklar ya da en son timesheet’den. Bu seçenek server.conf’daki “TM_DISABLE_INCLUDING_LAST_TS_ITEMS” paratemtresi ile kontrol altına alınmış.

·         Work Item’ın timesheet’de görünen adı ve açıklama alanlarının uzunlukları server.conf’daki “TM_DYNAMIC_DESC_CHARS” ve“TM_DYNAMIC_DESC_CHARS_MAX” parametreleri ile belirlenebiliyor.

4.2. Opsiyonel % Complete Girişi

·         8.0’da %complete girişi proje taskları için zorunluydu. Bu yeni özellik ile opsiyonel oldu. Bu da timesheet giriş hızını artırıyor.

5.     Finansal Yönetimi

5.1. Not Eklenebiliyor

·         Financial summary’nin Forecast ve Actual Details bölümü ile Benefit Details bölmüne not yazılabiliyor.

5.2. Program Financial Summaries

·         Tek başına olan ve verileri roll-up eden veya edit edilebilen financial summaries yerine bir program ile ilişkilendirilmiş bir financial summary kondu.

5.3. Financial Summary Audit Trail

·         Financial Summary’de meydana gelen değişiklikleri izler. Bu özellik Financial Summary’nin bulunduğu tüm objeler için geçerlidir.

5.4. Yeni Finansal Portletler:

·         Financial Comparison: Shows a bar chart that compares the forecast or Plan of Record (POR) of one or more lifecycle entities to the forecast or actuals of the same or different set of lifecycle entities.

·         Financial Summary to Financial Data Table Comparison: Shows a bar chart that compares the forecast or actuals of one or more lifecycle entities to financial data tables.

5.5. Avoidance and Revenue Benefit Kategorileri Validation’ı:

·         “FINANCIAL BENEFIT AVOIDANCE CATEGORY List” ve “Financial Benefits Revenue Category List” isiminde iki validation eklendi.

6.     Program Yönetimi

6.1. Program Overview Sayfası

·         İki yeni alan eklendi: Program Overall Health ve Score

6.2. Lifecycle Varlıkları

·         Programa lifecycle varlıklarını (proposals, projects, and assets) girebiliyoruz. Program Cost Summary Portlet’i bu varlıkların maliyetlerini görebileceğiz.

6.3. Program Seviyesinde Risk

·         Best practices içeriğine Program Risk request type eklendi.

7.     Proje Yönetimi

7.1. Work Plan Değişiklikleri

·         Work Plan üzerindeki alanlar Quick Edit ve Task Details’a gerek kalmadan direk edit edilebiliyor. (MS Project gibi) User-data alanları da direk edit edilebiliyor ve bu alanlara request type’larda olduğu gibi güvenlik uygulanabiliyor.

·         Work Plan’a aktif base-line’ın verilerini içeren kolonlar da eklenebiliyor.

7.2. Integrating with Microsoft Project

·         Bu kapsamdaki değişiklikler Plug-in for PPM üzerinde gerçekleşmiştir;

·         Senkranizasyon modu menüden seçileiliyor.

·         Çoklu dil desteği mevcut, MSP’de WBS üzerinde yapılan değişikliklerin Work Plan’a renkli olarak yansıtılması vb bazı User Preferences yenilikleri

·         Kaynak eşleştirme bağımsız senkronizasyon

·         Progress bar ile senkronizasyon takibi

8.     HP Solution Integrations

8.1. ALM

ALM için PPM ile yapılan HP Service Manager, HP Universal CMDB, HP Quality Center, HP Change Control Management, and HP Release Control entegrasyonları ayrı bir dökümanda anlatılmaktadır.

8.2. Service Portfolio

·         Servisleri request veya tasklara atayabiliyoruz veya request veya tasklara, servislere göre kategorize edebiliyoruz.

·         İstenirse bu servisler UCMDB’den güncellenebiliyor.

8.3. Task – RFC ilişkisi

Bir proje task’ı oluşturmak sureti ile HP SM’de bir RFC kaydı açabilirsunuz. RFC üzerinde yapılan işlemler bire bir task üzerinde update ediliyor. (PPM8.0 SP2’de vardı)

 

Share
Tags:

2 Comments

  1. Celil Çiynekli 3 November 2010
  2. Celil Çiynekli 10 October 2010

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.