e-fatura/e-defter Hakkında Kısaca

Share

Akaryakıt Firmasından Mal Aldınız mı?
2011 yılında brüt 25 Milyon TL’den fazla satış hasılatı olan firmalar, örneğin bir akaryakıt firmasından 2011 yılında (bu akaryakıt firması madeni yağ lisansına sahip bir firma ise) bir depo yakıt almışşsa dahi artık e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Dikkat çekilmesi gereken husus madeni yağ lisansı sahibi firmadan sadece madeni yağ değil, herhangi bir mal alınsa dahi zorunluluk kapsamına girmiş olunuyor.

Kolalı Gazoz, Sigara veya Alkollü İçeçek İmalatçı/İthalatçısından Mal Aldınız mı?
Aynı şekilde, 2011 yılında 10 milyon TL’den fazla satış hasılatı olan firmalar, eğer bir kolalı gazoz, sigara veya alkollü içeçek imalatçısı yada ithalatçısından 2011 yılında mal aldıysa artık e-fatura ve e-defter uygulamasına geçmek zorundadır. Dikkat çekilmesi gereken husus, bu firmalardan sadece sigara veya alkollü içecek değil, herhangi bir mal alışında dahi zorunluluk kapsamına girmiş olunuyor.

Tebliğ Nasıl Bir Düzenleme Getirmiştir? Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu Getirilen Mükellef Grupları:

14/12/2012 tarihli resmi gazetede yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükellefler için e-fatura ve e-defter kullanma zorunlu hale gelmiştir.

  • Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (tütün mamulleri, alkollü içecekler ve kolalı gazozlar) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,

Değişiklik Firmalara Ne Şekilde Yansıyacak?

Elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. E-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar Eylül 2013 itibariyle artık kendi aralarında kağıt fatura düzenleyemeyeceklerdir.

Dolayısıyla binlerce firma bu sisteme zorunluluk kapsamında gireceği için, artık o firmalar kendi aralarında kağıt fatura düzenleyemeyeceklerdir. Elektronik fatura olarak düzenlenmesi gerektiği halde kağıt olarak düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

ÖZEL ENTEGRASYON YÖNTEMİ NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Seminerimizde özel entegratör firmaların sunacağı hizmetlere örnekler verecek ve özel entegrasyon yönteminin pratik olarak uygulanışına ilişkin bilgiler verecektir.

 

Kaynak: PWC

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.