Business Continuity Management Semineri

Share

Günümüzün ekonomik koşulları ve kriz ortamındaki belirsizlikler büyüklüğü ve sektörü fark etmeksizin tüm kuruluşları etkiliyor. Kuruluşların, imajının zedelenmesi, ürün ya da hizmetlerine yönelik çıktılarını durdurabilecek herhangi bir durumda en kısa sürede tekrar ayağa kalkarak hayata geçmesi ile ilgili bir dizi faaliyeti içeren BS 25999 İş Sürekliliği (Business Continuity) Yönetim Standardı; kuruluşun kendisi, müşterileri ve hissedarları için hayati önem taşıyan kuruluşlar için özellikle gerekli oluyor. BS 25999 gereklerini yerine getiren ve bu yönde çaba gösteren şirketler, krizleri fırsata dönüştürmede önemli avantajlara sahip oluyor ve müşterilerinin güvenini kazanıyor.

Yakın bir gelecekte müşterilerin, tedarikçilerini ve iş ortaklarını belirlemek ve işbirliklerini sürdürmesinde önemli bir şart olarak gündeme gelecek İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management) konusunda yerli ve yabancı akademisyenleri, uzmanları, uygulamacıları buluşturmak ve konuyu bilimsel ve uygulama yönleriyle irdelemek, bu konuda kamuoyunda bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmak amacıyla, Türkiye’de ilk defa ilgili tarafları bir araya getiren uluslararası nitelikteki bu uzmanlık semineri DAAD’nin desteğinde İTÜ/AYM ve AYMED işbirliğiyle 19-20 Ekim 2009 tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir. Seminer alanında ilgili firmaların ürün ve hizmetleri sergilenecektir.

BCM Semineri

Seminere öğrenciler, öğretim üyeleri, akademisyenler, DAAD bursiyerleri ve lektörleri, Almanya’da yükseköğrenim görmüş mezunlar (Alumni) ve Alumni dernekleri mensupları ücretsiz katılabilirler. Kurumsal ve bireysel katılımcılar için seminer ücreti Kayıt Formu’nda belirtilmiştir. Tüm katılımcıların http://aymed.org web sitesindeki “Kayıt Formu”nu doldurarak başvuruda bulunmaları ve kendilerine uyan şartlara göre kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gereklidir.

BCM Semineri Program

Seminer dili Türkçe ve İngilizce’dir. Simültane tercüme yapılacaktır.

Seminer Yeri :
İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi 34469 İstanbul Türkiye http://www.itu.edu.tr

Organizasyon :
AYMED (Almanya Yüksekokulları Mezunlar Derneği)
İTÜ/AYM (İTÜ Afet Yönetim Merkezi)
DAAD (Alman Akademik Değişim Servisi)

Başvuru ve Kayıt :
AYMED web sitesi; http://aymed.org
veya
İTÜ/AYM web sitesi http://www.aym.itu.edu.tr/ üzerinden.
Online kayıt

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.