2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Share

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, 2011 yılında yapılan bilişim teknolojileri kullanım araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçları Türkiye, kent ve kır ayrımında verilmekte iken, ilk defa bu araştırma ile İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey (12 Bölge) ayrıntısında da verilmektedir.

2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarını özetleyecek olursak:

  • Türkiye genelinde hanelerin %42,9′u İnternet erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2010 yılının aynı ayında %41,6 idi.
  • 2011 yılı Nisan ayında hanelerin %39,3′ünde genişbant İnternet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit bağlantılar ile 3G bağlantı) erişim imkânı bulunmaktadır.
  • Bilgisayar ve İnternet kullanımı artmaya devam ediyor, 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla %46,4 ve %45,0′dır. Bu oranlar 2010 yılında sırasıyla %43,2 ve %41,6 idi.
  • Bilgisayar ve İnternet kullanımında kadın-erkek ve kent-kır arasındaki sayısal uçurum devam ediyor, Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %54,7 ve %53,2, kırsal yerlerde ise %26,9 ve %25,7′dir.
  • Internet kullanan bireylerin %89,5′i İnterneti düzenli kullanıyor.
  • Internet kafelere ilgi azalıyor, 2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) 16-74 yaş grubu İnternet kullanan bireylerin İnterneti en fazla kullandığı yer %67,6 ev olup, bunu %33,0 ile işyeri, %18,7 ile İnternet kafe, %16,8 ile arkadaş, akraba vb. evleri, %7,2 ile eğitim alınan yerler, %3,2 ile kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler takip etmektedir.
  • İnternet en çok çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanılıyo, 2011 yılı ilk üç ayında (Ocak-Mart 2011) İnternet kullanan bireyler İnterneti en çok %72,7 ile çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okuma, haber indirme için kullanırken, bunu %54,1 ile sağlık ile ilgili bilgi arama takip etmektedir.
  • Kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanımı artıyor, 2010 yılı Nisan ile 2011 yılı Mart aylarını kapsayan on iki ay içinde İnternet kullanan bireylerin kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı %38,9′dur. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2009 Nisan-2010 Mart) % 27,2 idi.
  • İnternet üzerinden alışveriş yaygınlaşıyor, İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı %18,6′dır. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise %15’0 idi.

Rapor ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.