ISO 38500 – Corporate Governance of Information Technology

Share

ISO 38500 Big Picture by Mark Toomey

Bu zamana kadar IT Governance’ın bilgi alanları (domain)  hakkında standartları görmüştük; IT Service Management ISO20000, Security Management ISO27001, Information technology – Process assessment ISO15504, Software engineering – Product quality ISO9126, vb. Artık IT Governance kavramının da bir standardı var; ISO 38500.

Standart birçok kaynaktan yararlanarak oluşturulmuş ancak bunların başını AS8015 çekiyor. Bu standart IT Governance ile ilgili ilk olmasına karşın bir Avustralya Standardıydı, uluslar arası değildi. Standardın ilk olarak draft versiyonu olan ISO/IEC29382 2007’nin ilk günlerinde yayınlandı. Nisan 2008 ‘de ismi ISO 38500 olarak değiştirildi. Standardın status değerinin “60.00” olması ürünün son aşamada olduğunu gösterir. Standart 26.Mayıs’ta Hollanda’da lanse edilecek. 1 Haziran ayının ilk günlerinde de yayınlanması bekleniyor.

Diğer uluslararası standartlarda olduğu gibi bu standart da büyüklük farkı gözetmeksizin her organizasyona yön gösterici prensipler sağlıyor. Her ne kadar isminde “governance” kelimesi geçsede, yine her standart ta olduğu gibi bir governance framework değil, management framework.

ISO38500 sadece IT governance’ın ne olduğunu tanımlar, nasıl uygulanması gerektiğini tanımlamaz. Bu nedenle yol gösterici bir standart değildir . “yol gösterici” (guidance) ifadesi için ISO komisyonu şu net açıklamayı yapıyor; “Bu ISO yayını sertifikalandırılabilirlik anlamında bir standart değildir. Daha çok yol gösteren bir dökümandır “.

Özetle ISO38500’i yol gösterici olarak ifade edebiliriz. IT Governance’ın ne olduğunu söyleyen, ne yapılması gerektiğini söylemeyen (sertifikasyonu olmayan, içinde ölçümler olmayan) bir guide sadece.

ISO38500, (AS8015 ‘da da olduğu gibi ) 6 prensip üzerine kurulu; 

  • Responsibility
  • Strategy
  • Acquisition
  • Performance
  • Conformance
  • Human Behavior

ISO formal site : http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51639
Lansman hakkında bilgi : http://www.bita-center.com/ITgovernance_seminar

Share

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.